Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 13 kết quả (0.7799733 giây)
From Marx to Lenin : an evaluation of Marx's responsibility for Soviet authoritarianism
Tác giả: Lovell David W,
Ký hiệu phân loại: 321.9
ISBN: 0521261880
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 78073 Định dạng: PDF
An F-space sampler
Tác giả: Kalton Nigel J,
Ký hiệu phân loại: 514.2
ISBN: 0521275857
Bộ sưu tập: Tham khảo
The mechanical universe : mechanics and heat
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 531
ISBN: 9780521715904
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 106558 Định dạng: PDF
Executing temporal logic programs
Tác giả: Moszkowski B C,
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 0521310997 (pbk.)
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Limited-dependent and qualitative variables in econometrics
Tác giả: Maddala G S,
Ký hiệu phân loại: 330.028
ISBN: 052124143X
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 155097 Định dạng: PDF
Business life and public policy :essays in honour of D.C. Coleman
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 332/.0941
ISBN: 0521262755
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 145850 Định dạng: PDF
Design with energy :the conservation and use of energy in buildings
Tác giả: Littler John,
Ký hiệu phân loại: 696
ISBN: 0521245621
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 94343 Định dạng: PDF
Teach English : a training course for teachers : teacher's workbook
Tác giả: Doff Adrian,
Ký hiệu phân loại: 428.0071
ISBN: 0521343909 (cassette)
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Tree or three? : an elementary pronunciation course
Tác giả: Baker Ann,
Ký hiệu phân loại: 428.34
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 118089 Định dạng: PDF
United States taxes and tax policy
Tác giả: Davies David G,
Ký hiệu phân loại: 336.2
ISBN: 0521301696
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 96333 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục