Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (1.6999971 giây)
Fruit and vegetable biotechnology
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 631.5
ISBN: 0849314364
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65090 Định dạng: PDF
Fruit and vegetable processing [electronic resource] : improving quality
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 664.8
ISBN: 1855736640
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 67212 Định dạng: PDF
Artificial cells, cell engineering and therapy
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 610.28
ISBN: 1845690362
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 71413 Định dạng: PDF
Materials for engineering, third edition [electronic resource]
Tác giả: Martin J W,
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 74006 Định dạng: PDF
Green composites : polymer composites and the environment
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 668.9
ISBN: 0849325765
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 104387 Định dạng: PDF
Finite element modelling of composite materials and structures
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 620.118
ISBN: 0849308461
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 104504 Định dạng: PDF
Wood-polymer composites
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 674.83
ISBN: 1420076116 (CRC)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 104522 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục