Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 247 kết quả (0.7000016 giây)
John Gower, poetry and propaganda in fourteenth-century England
Tác giả: Carlson David R,
Ký hiệu phân loại: 821.1
ISBN: 1843843153
Bộ sưu tập: Văn học
Making English morals : voluntary association and moral reform in England, 1787-1886
Tác giả: Roberts M J D,
Ký hiệu phân loại: 303.372094209034
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 121458 Định dạng: PDF
The business community of seventeenth-century England
Tác giả: Grassby Richard,
Ký hiệu phân loại: 330.9416
ISBN: 0521432421
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 34248 Định dạng: PDF
The 1549 Rebellions and the Making of Early Modern England [electronic resource].
Tác giả: Wood Andy,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 942.053
ISBN: 9780511366659
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 70859 Định dạng: PDF
The poetry of religious sorrow in early modern England
Tác giả: Kuchar Gary,
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9780521896696 (hardback : alk. paper)
Bộ sưu tập: Tham khảo
Fashioning adultery [electronic resource] : gender, sex, and civility in England, 1660-1740
Tác giả: Turner David M,
Ký hiệu phân loại: 306.736
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 49249 Định dạng: PDF
Argument and Authority in Early Modern England [electronic resource] : The Presupposition of Oaths and Offices.
Tác giả: Condren Conal,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 320.94209032
ISBN: 9780511168383
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 70810 Định dạng: PDF
Theatre, finance and society in early modern England
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press , 1999
Ký hiệu phân loại: 820.935509031
ISBN: 0521640318
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 49296 Định dạng: PDF
Liturgy and Literature in the Making of Protestant England [electronic resource].
Tác giả: Rosendale Timothy,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 264.03009
ISBN: 9780511354939
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 70861 Định dạng: PDF
Changing family size in England and Wales : place, class, and demography, 1891-1911
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 304.6340941
ISBN: 0521801532
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 153237 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục