Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 59 kết quả (0.3124644 giây)
African American slang : a linguistic description
Tác giả: Widawski Maciej,
Ký hiệu phân loại: 427.97308996073
ISBN: 9781107074170
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 157227 Định dạng: PDF
The art of strategy : Sun Tzu, Michael Porter, and beyond
Tác giả: Mun Hwichʻang,
Ký hiệu phân loại: 355.02
ISBN: 9781108470308
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 222158 Định dạng: PDF
Clinical infectious disease
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 616.9
ISBN: 110703891X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 104793 Định dạng: PDF
Grammatical complexity in academic English : linguistic change in writing
Tác giả: Biber Douglas,
Ký hiệu phân loại: 425
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 121498 Định dạng: PDF
Ecological governance : reappraising law's role in protecting ecosystem functionality
Tác giả: Woolley Olivia,
Ký hiệu phân loại: 344.046
ISBN: 9781107060456
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 136663 Định dạng: PDF
Shared representations : sensorimotor foundations of social life
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 302
ISBN: 9781107050204
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 138259 Định dạng: PDF
Art and rhetoric in Roman culture
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 709.37
ISBN: 9781107000711
ID: 155521 Định dạng: PDF
The origins of international investment law : empire, environment, and the safeguarding of capital
Tác giả: Miles Kate,
Ký hiệu phân loại: 346.092
ISBN: 1107039398
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 155547 Định dạng: PDF
Brahms in the home and the concert hall : between private and public performance
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 780.92
ISBN: 9781107042704
ID: 155550 Định dạng: PDF
Economic and social rights after the global financial crises
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 330
ISBN: 1107043255
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 155552 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục