Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 28 kết quả
Step-by-step programming with base SAS software
Tác giả:
Xuất bản: Cary NC: SAS Institute, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
SAS 9.1.3 Language Reference : concepts
Tác giả: Catherine Paquet, Warren Saxe
Xuất bản: Cary NC: SAS Pub, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.133
 
SAS 9.1 language reference : dictionary
Tác giả:
Xuất bản: Cary NC: SAS Pub, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  619.50285
 
The analyst application [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Cary NC: SAS Institute Inc, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.55
 
The little SAS book [electronic resource] : a primer : a programming approach
Tác giả: Lora D Delwiche, Susan J Slaughter
Xuất bản: Cary NC: SAS Institute, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.55
 
JMP 12 scripting guide
Tác giả:
Xuất bản: Cary NC: JMP a business unit of SAS, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.50285
 
The little SAS book : a primer
Tác giả: Lora D Delwiche, Susan J Slaughter
Xuất bản: Cary NC: SAS Institute, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.50285
 
Strategies for formulations development : a step-by-step guide using JMP
Tác giả: Ronald D Snee, Roger Wesley Hoerl
Xuất bản: Cary NC: SAS Institute, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.50285536
 
Clinical graphs using SAS
Tác giả: Sanjay Matange
Xuất bản: Cary NC: SAS Institute Inc, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
Exploratory factor analysis with SAS
Tác giả: Jason W Osborne, Erin S Banjanovic
Xuất bản: Cary NC: SAS Institute Inc, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục