Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 19339 kết quả (0.4374981 giây)
Advances in Transport Phenomena 2011
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer , 2014
Ký hiệu phân loại: 530.138
ISBN: 3319017926
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 104272 Định dạng: PDF
Restoration of root canal-treated teeth : an adhesive dentistry perspective
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer , 2016
Ký hiệu phân loại: 617.6342059
ISBN: 9783319154015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 104630 Định dạng: PDF
Polymeric hydrogels as smart biomaterials
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer , 2016
Ký hiệu phân loại: 541.2254
ISBN: 9783319253220
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 104534 Định dạng: PDF
The education systems of Europe
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cham : SpringerReference , 2015
Ký hiệu phân loại: 370.94
ISBN: 9783319074733
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 104988 Định dạng: PDF
Brain asymmetry and neural systems : foundations in clinical neuroscience and neuropsychology
Tác giả: Harrison David W,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer , 2015
Ký hiệu phân loại: 612.825
ISBN: 9783319130699
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 104992 Định dạng: PDF
Flexible and stretchable electronic composites
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer , 2016
Ký hiệu phân loại: 620.118
ISBN: 9783319236636
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 104631 Định dạng: PDF
Decarbonising cities : mainstreaming low carbon urban development
Tác giả: Rauland Vanessa,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer , 2015
Ký hiệu phân loại: 363.73874
ISBN: 9783319155067
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 104531 Định dạng: PDF
Vertical root fractures in dentistry
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer , 2015
Ký hiệu phân loại: 617.6342
ISBN: 9783319168470
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 104532 Định dạng: PDF
Social network-based recommender systems
Tác giả: Schall Daniel,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer , 2015
Ký hiệu phân loại: 005.56
ISBN: 9783319227351
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 104273 Định dạng: PDF
Carbon nanomaterials as adsorbents for environmental and biological applications
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer , 2015
Ký hiệu phân loại: 620.115
ISBN: 9783319188751
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 104533 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục