Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1714 kết quả (0.5100033 giây)
Pattern-Oriented Software Architecture : Patterns for Resource Management, Volume 3
Tác giả: Kircher Michael,
Ký hiệu phân loại: 005
ISBN: 0470845252
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8000 Định dạng: CHM
Professional perspectives on fixed income portfolio management. Volume 1
Tác giả: Fabozzi Frank J,
Thông tin xuất bản: Chichester : WileyAcademy , 2000
Ký hiệu phân loại: 332.632
ISBN: 0471218383 (vol. 3)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Reclaim your relationship : a workbook of exercises and techniques to help you reconnect with your partner
Thông tin xuất bản: Chichester : Wiley John Wiley distributor , 2006
Ký hiệu phân loại: 646.7
ISBN: 047174932X (pbk.)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Psychiatry as a neuroscience
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Chichester : Wiley , 2002
Ký hiệu phân loại: 616.89
ISBN: 0471496561
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 25389 Định dạng: PDF
Digital video quality : vision models and metrics
Tác giả: Winkler Stefan,
Thông tin xuất bản: Chichester : Wiley , 2005
Ký hiệu phân loại: 621.3887006
ISBN: 0470024046
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 25782 Định dạng: PDF
Fundamentals of fire phenomena
Tác giả: Quintiere James G,
Thông tin xuất bản: Chichester : John Wiley , 2006
Ký hiệu phân loại: 541.361
ISBN: 0470091134
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 25815 Định dạng: PDF
An introduction to parametric digital filters and oscillators
Thông tin xuất bản: Chichester : Wiley , 2003
Ký hiệu phân loại: 621.3815324
ISBN: 047085104X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 26317 Định dạng: PDF
Error control coding : from theory to practice
Tác giả: Sweeney Peter,
Thông tin xuất bản: Chichester : Wiley , 2002
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 047084356X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 28117 Định dạng: PDF
Principles of electrochemistry
Tác giả: Koryta Jir,
Thông tin xuất bản: Chichester : Wiley , 1987
Ký hiệu phân loại: 541.37
ISBN: 0471937134
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 28236 Định dạng: PDF
The psychology of interrogations and confessions : a handbook
Thông tin xuất bản: Chichester : Wiley , 2003
Ký hiệu phân loại: 363.2
ISBN: 0470844612
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 28254 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục