Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 58 kết quả (0.030001 giây)
Exploring Adobe Photoshop CS5
Tác giả: Annesa Hartman
Clifton Park NY: Delmar Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.6
 
Accessing AutoCAD Architecture 2011
Tác giả: William G Wyatt
Clifton Park NY: Delmar Cengage Learning Autodesk Press, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
 
Electricity 1 : devices, circuits, and materials
Tác giả: Thomas S Kubala
Clifton Park NY: Delmar Cengage Learning, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.3
 
Fish & wildlife : principles of zoology and ecology
Tác giả: L. DeVere Burton
Clifton Park NY: Delmar Cengage Learning, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 590
 
Ornamental horticulture : science, operations & management
Tác giả: Jack E Ingels
Clifton Park NY: DelmarCengage Learning, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 635.9
 
Adobe InDesign CS6 revealed
Tác giả: Chris Botello
Clifton Park NY Singapore: Delmar Cengage Learning, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.686
 
Using AutoCAD 2011
Tác giả: Ralph Grabowski
Clifton Park NY: Delmar Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
 
Penetration testing
Tác giả: 
Clifton Park NY: Course Technology Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.8
 
The video collection revealed : adobe
Tác giả: Debra Keller
Clifton Park NY: Delmar Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006
 
The design collection revealed : Adobe InDesign CS5, Photoshop CS5, Illustrator CS5
Tác giả: Chris Botello
Clifton Park NY: Delmar Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.686
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục