Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 607 kết quả (0.460006 giây)
Builders of Ohio : A Biographical History
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Columbus : Ohio State University Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 977.1
ISBN: 0814251218
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Freshwater Mussels of Ohio
Tác giả: Watters G Thomas,
Thông tin xuất bản: Columbus : Ohio State University Press , 2009
Ký hiệu phân loại: 594.409771
ISBN: 0814211054
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Freshwater Mussels of Ohio
Tác giả: Watters G Thomas,
Thông tin xuất bản: Columbus : Ohio State University Press , 2009
Ký hiệu phân loại: 594.409771
ISBN: 0814271537
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Ohio and the World, 1753-2053 : Essays Toward a New History of Ohio
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Columbus : Ohio State University Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 977.1
ISBN: 0814251153
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
African Americans and the Color Line in Ohio, 1915-1930
Thông tin xuất bản: Columbus : Ohio State University Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 305.896
ISBN: 0814210031
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
101 Chambers : Congress, State Legislatures, and the Future of Legislative Studies
Tác giả: Squire Peverill,
Ký hiệu phân loại: 328.73
ISBN: 0814209386
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Narrative Theory Unbound : Queer and Feminist Interventions
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Columbus Ohio : The Ohio State University , 2015
Ký hiệu phân loại: 809.923
ISBN: 0814212808
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Theatrical Jazz : Performance, Àṣẹ, and the Power of the Present Moment
Ký hiệu phân loại: 781.65
ISBN: 0814212824
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Antiquarian Voices : The Roman Academy and the Commentary Tradition on Ovid's Fasti
Tác giả: Fritsen Angela,
Ký hiệu phân loại: 871.01
ISBN: 0814273866
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Tarpeia : Workings of a Roman Myth
Tác giả: Welch Tara S,
Ký hiệu phân loại: 398.2093702
ISBN: 0814212816
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục