Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.6400567 giây)
Science of everyday things
Tác giả: Knight Judson,
Thông tin xuất bản: Detroit : Gale Group , 2002
Ký hiệu phân loại: 500
ISBN: 0787656313
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 27596 Định dạng: PDF
Science and its times : understanding the social significance of scientific discovery
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Detroit : Gale Group , 2000
Ký hiệu phân loại: 509
ISBN: 078763932X
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 27717 Định dạng: PDF
How products are made : an illustrated guide to product manufacturing : volume 7
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Detroit : Gale Group , 2002
Ký hiệu phân loại: 670
ISBN: 0787636436
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 38627 Định dạng: PDF
The Gale encyclopedia of medicine
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Detroit : Gale Group , 2002
Ký hiệu phân loại: 616.003
ISBN: 0787654892
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 39338 Định dạng: PDF
Gale encyclopedia of U.S. economic history
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Detroit : Gale Group , 1999
Ký hiệu phân loại: 330.973
ISBN: 0787638889
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 71087 Định dạng: PDF
The Gale encyclopedia of nursing & allied health
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Detroit : Gale Group , 2002
Ký hiệu phân loại: 610.73
ISBN: 0787649341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 71759 Định dạng: PDF
Gale encyclopedia of medicine
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Detroit MI : Gale Group , 2002
Ký hiệu phân loại: 616.003
ISBN: 0787654892
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 25532 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục