Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.6600484 giây)
Encyclopedia of religion
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Detroit : Macmillan Reference USA , 2005
Ký hiệu phân loại: 200.3
ISBN: 0028659805
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 13303 Định dạng: PDF
Encyclopedia of drugs, alcohol & addictive behavior
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Detroit : Macmillan Reference USA , c2009
Ký hiệu phân loại: 362.2903
ISBN: 0028660641 (set)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Governments of the world : a global guide to citizens' rights and responsibilities
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Detroit : Macmillan Reference USA , 2006
Ký hiệu phân loại: 320.3
ISBN: 0028658116
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 71720 Định dạng: PDF
Encyclopedia of African-American culture and history : the Black experience in the Americas
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Detroit : Macmillan Reference USA , 2006
Ký hiệu phân loại: 973.0496073003
ISBN: 0028658167
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 74326 Định dạng: PDF
Encyclopedia of drugs, alcohol & addictive behavior
Tác giả: Korsmeyer Pamela,
Thông tin xuất bản: Detroit : Macmillan Reference USA , 2009
Ký hiệu phân loại: 362.2903
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 132070 Định dạng: PDF
Encyclopedia of science, technology, and ethics
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Detroit MI : Macmillan Reference USA , 2005
Ký hiệu phân loại: 503
ISBN: 0028658310
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 71739 Định dạng: PDF
Encyclopedia of Western colonialism since 1450 [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Detroit Mich : Macmillan Reference USA , 2007
Ký hiệu phân loại: 325.303
ISBN: 0028658434
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 73739 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục