Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 226 kết quả (0.5299514 giây)
The bazaar and other stories [electronic resource]
Tác giả: Bowen Elizabeth,
Thông tin xuất bản: Edinburgh : Edinburgh University Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 823.912
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 86347 Định dạng: PDF
Derrida and Lacan : another writing
Tác giả: Lewis Michael,
Thông tin xuất bản: Edinburgh : Edinburgh University Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 194
ISBN: 9780748636037
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 66767 Định dạng: PDF
Adam Smith, radical and egalitarian : an interpretation for the twenty-first century [electronic resource]
Tác giả: McLean Iain,
Thông tin xuất bản: Edinburgh : Edinburgh University Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 330.153092
ISBN: 0748623523
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 87159 Định dạng: PDF
Medical microbiology
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Edinburgh : Churchill Livingstone , 2012
Ký hiệu phân loại: 616.9
ISBN: 9780702040894
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 93803 Định dạng: EPUB
Spinoza's Ethics : an Edinburgh philosophical guide
Tác giả: Lord Beth,
Thông tin xuất bản: Edinburgh : Edinburgh University Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 170.92
ISBN: 0748634495
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 67243 Định dạng: PDF
The American counterculture
Tác giả: Gair Christopher,
Thông tin xuất bản: Edinburgh : Edinburgh University Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 306.1
ISBN: 0748619887
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 86989 Định dạng: PDF
Hidden nature : the startling insights of Viktor Schauberger
Tác giả: Bartholomew Alick,
Thông tin xuất bản: Edinburgh : Floris Books , 2003
Ký hiệu phân loại: 508
ISBN: 0863154328
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 69999 Định dạng: PDF
Medical pharmacology and therapeutics
Tác giả: Waller Derek,
Thông tin xuất bản: Edinburgh : SaundersElsevier , 2014
Ký hiệu phân loại: 615
ISBN: 9780702051807
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 93804 Định dạng: EPUB
Mastermind :how to think like Sherlock Holmes
Tác giả: Konnikova Maria,
Thông tin xuất bản: Edinburgh : Canongate , 2013
Ký hiệu phân loại: 153.4
ISBN: 0857867245
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 93897 Định dạng: EPUB
Introduction to Japanese horror film
Tác giả: Balmain Colette,
Thông tin xuất bản: Edinburgh : Edinburgh University Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 791.436164
ISBN: 0748624740
ID: 66949 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục