Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1633 kết quả (0.0155666 giây)
The microwave processing of foods
Tác giả: 
England: Woodhead Publishing Limited, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 664.02
 
Storylines Supplement to the Teacher's Guide
Tác giả: 
England: Oxford University, 1997
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 428.4
 
Design Applications of Raft Foundations
Tác giả: A. Hemsley J
England: Thomson, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 624.153
 
Write for business
Tác giả: Michael Doherty
England: Longman, 1987
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc: 428.02465
 
We're in Business English for Commercial Practice and International Trade : Student's Book
Tác giả: Susan Norman
England: Long man, 1988
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 428.02465
 
The language of business English : Grammar & Function
Tác giả: Nick Brieger
England: Prentice Hall, 1994
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 428.02465
 
Side by Side. Book2
Tác giả: Steven J Molinsky
England: Prentice Hall, 1989
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 428.3
 
Test and Measurement
Tác giả: Tác giả?
England: knxb, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 621.37
 
Object-oriented software engineering : a use case driven approach
Tác giả: Jacobson Ivar
England: Addison Wesley, 1993
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc: 005.1
 
Concise edition English dictionary
Tác giả: 
England: Geddes, 1999
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc: 423
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục