Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 42 kết quả (0.5900073 giây)
Optimal control : linear quadratic methods
Tác giả: Anderson Brian DO,
Thông tin xuất bản: Englewood Cliffs NJ : PrenticeHall , 1989
Ký hiệu phân loại: 629.8312
ISBN: 0136385605
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 28369 Định dạng: PDF
Designing visual interfaces : communication oriented techniques
Tác giả: Mullet Kevin,
Thông tin xuất bản: Englewood Cliffs NJ : SunSoft Press , 1995
Ký hiệu phân loại: 005.7
ISBN: 0133033899
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 45511 Định dạng: PDF
The recipes of the Five Brothers.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Englewood Cliffs NJ : Van den Bergh Foods , 1997
Ký hiệu phân loại: 641.59455
ISBN: 0965588904 :
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 48569 Định dạng: PDF
Introduction to spread-spectrum communications
Tác giả: Peterson Roger L,
Thông tin xuất bản: Englewood Cliffs NJ : Prentice Hall , 1995
Ký hiệu phân loại: 621.382
ISBN: 0024316237
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Error control systems for digital communication and storage
Tác giả: Wicker Stephen B,
Thông tin xuất bản: Englewood Cliffs NJ : Prentice Hall , 1995
Ký hiệu phân loại: 621.38224
ISBN: 0132008092
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 75135 Định dạng: PDF
SPICE : a guide to circuit simulation and analysis using PSpice
Tác giả: Tuinenga Paul W,
Thông tin xuất bản: Englewood Cliffs NJ : Prentice Hall , 1992
Ký hiệu phân loại: 621.3815
ISBN: 0137472706
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 27589 Định dạng: PDF
The Andreasson affair, phase two
Tác giả: Fowler Raymond E,
Thông tin xuất bản: Englewood Cliffs NJ : PrenticeHall , c1982
Ký hiệu phân loại: 001.942
ISBN: 0130366161 :
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Wind energy systems
Tác giả: Johnson Gary L,
Thông tin xuất bản: Englewood Cliffs NJ : PrenticeHall , c1985
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 0139577548
Bộ sưu tập: Tham khảo
Metaphysics
Tác giả: Taylor Richard,
Thông tin xuất bản: Englewood Cliffs NJ : Prentice Hall , c1992
Ký hiệu phân loại: 110
ISBN: 0135678196
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Statistical spectral analysis : a nonprobabilistic theory
Tác giả: Gardner William A,
Thông tin xuất bản: Englewood Cliffs NJ : Prentice Hall , c1988
Ký hiệu phân loại: 519.55
ISBN: 0138445729
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục