Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.3000319 giây)
Automotive software engineering : Grundlagen, prozesse,methoden und werkzeuge effizient einsetzen
Tác giả: Schauffele Jorg,
Thông tin xuất bản: German : Vieweg Teubner Verlag , 2010
Ký hiệu phân loại: 629.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 120675 Định dạng: PDF
The crisis of the European Union : a response
Tác giả: Habermas Jurgen,
Thông tin xuất bản: n German : Polity Press , 2012
Ký hiệu phân loại: 342.2402
ISBN: 0745662420
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 108233 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục