Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 48 kết quả (0.3906187 giây)
Java 2EE and XML development
Tác giả: Gabrick Kurt A,
Thông tin xuất bản: Greenwich CT : Manning , 2002
Ký hiệu phân loại: 005.71262
ISBN: 1930110308
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9809 Định dạng: PDF
Instant messaging in Java : the Jabber protocols
Tác giả: Shigeoka Iain,
Thông tin xuất bản: Greenwich CT : Manning , 2002
Ký hiệu phân loại: 004.692
ISBN: 1930110464
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9810 Định dạng: PDF
Microsoft reporting services in action
Tác giả: Lachev Teo,
Thông tin xuất bản: Greenwich CT : Manning Publications , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.2768
ISBN: 1932394222
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17091 Định dạng: PDF
JUnit recipes : practical methods for programmer testing
Tác giả: Rainsberger J B,
Thông tin xuất bản: Greenwich CT : Manning , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 1932394230
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17092 Định dạng: PDF
Java 2 micro edition : Java in small things
Tác giả: White James,
Thông tin xuất bản: Greenwich CT : Manning , 2002
Ký hiệu phân loại: 005.71262
ISBN: 1930110332
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 25724 Định dạng: PDF
wxPython in action
Tác giả: Rappin Noel,
Thông tin xuất bản: Greenwich CT : Manning Pub , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 1932394621
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 25738 Định dạng: PDF
C++ / CLI in action
Tác giả: Sivakumar Nishant,
Thông tin xuất bản: Greenwich CT : Manning , c2007
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 1932394818 (pbk.)
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
WPF in action with Visual Studio 2008 : covers Visual Studio 2008 SP1 and .Net 3.5 SP1
Tác giả: Feldman Arlen S,
Thông tin xuất bản: Greenwich CT : Manning Publications Co , 2009
Ký hiệu phân loại: 006.7882
ISBN: 1933988223
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 30633 Định dạng: PDF
The well-grounded Rubyist
Tác giả: Black David A,
Thông tin xuất bản: Greenwich CT : Manning , 2009
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN: 1933988657
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 31074 Định dạng: PDF
Becoming agile : --in an imperfect world
Tác giả: Smith Greg,
Thông tin xuất bản: Greenwich CT : Manning , 2009
Ký hiệu phân loại: 658.404
ISBN: 9781933988252
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 31076 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục