Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.909993 giây)
Personal web usage in the workplace : a guide to effective human resources management
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hershey PA : Information Science Pub , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.312
ISBN: 1591401488
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12216 Định dạng: CHM
Managing psychological factors in information systems work : an orientation to emotional intelligence
Thông tin xuất bản: Hershey PA : Information Science Pub , 2004
Ký hiệu phân loại: 004.019
ISBN: 1591401984
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 66030 Định dạng: PDF
E-learning and virtual science centers
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hershey PA : Information Science Pub , 2005
Ký hiệu phân loại: 025.06
ISBN: 1591405912
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 71160 Định dạng: PDF
Tools for teaching computer networking and hardware concepts [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hershey PA : Information Science Pub , 2006
Ký hiệu phân loại: 004.6071
ISBN: 1591407354
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 76898 Định dạng: PDF
Digital watermarking for digital media
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hershey PA : Information Science Pub , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.82
ISBN: 1591405181
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 154280 Định dạng: PDF
User-centered computer aided language learning
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hershey PA : Information Science Pub , c2006
Ký hiệu phân loại: 418.00285
ISBN: 1591407508
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
1

Truy cập nhanh danh mục