Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.6700542 giây)
Biologically inspired artificial intelligence for computer games
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 794.8163
ISBN: 1591406463
ID: 25926 Định dạng: PDF
Intelligent data analysis : developing new methodologies through pattern discovery and recovery
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 003.52
ISBN: 1599049821
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 25932 Định dạng: PDF
Intelligent data analysis [electronic resource] : developing new methodologies through pattern discovery and recovery
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 003.52
ISBN: 1599049821
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 26739 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục