Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 227 kết quả (0.718753 giây)
Software evolution with UML and XML
Tác giả: Yang Hongji,
Thông tin xuất bản: Hershey PA : Idea Group Pub , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 1591404622
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9625 Định dạng: CHM
Integrated approach to web performance testing : a practitioner's guide
Tác giả: Subraya B M,
Thông tin xuất bản: Hershey PA : IRM Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 006.7
ISBN: 1591407850
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12346 Định dạng: PDF
Strategies for generating e-business returns on investment
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hershey PA : Idea Group Pub , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.872
ISBN: 1591404177
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12122 Định dạng: CHM
Designing distributed learning environments with intelligent software agents
Tác giả: Lin Oscar Fuhua,
Thông tin xuất bản: Hershey PA : Information Sciense , 2005
Ký hiệu phân loại: 371.334
ISBN: 1591405009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 7871 Định dạng: CHM
Business intelligence in the digital economy : opportunities, limitations, and risks
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hershey PA : Idea Group Pub , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.472
ISBN: 1591402069
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12212 Định dạng: CHM
Personal web usage in the workplace : a guide to effective human resources management
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hershey PA : Information Science Pub , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.312
ISBN: 1591401488
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12216 Định dạng: CHM
Encyclopedia of e-commerce, e-government, and mobile commerce.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hershey PA : Idea Group Reference , 2006
Ký hiệu phân loại: 381.14203
ISBN: 1591408008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 13154 Định dạng: PDF
IT-enabled strategic management : increasing returns for the organization
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hershey PA : Idea Group Pub , 2006
Ký hiệu phân loại: 004.0684
ISBN: 159140908X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 13157 Định dạng: PDF
Contemporary research in e-marketing
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hershey PA : Idea Group Pub , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.872
ISBN: 1591403723
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12219 Định dạng: CHM
Managing business with SAP : planning, implementation, and evaluation
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hershey PA : Idea Group Pub , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.0557585
ISBN: 1591403804
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12342 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục