Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 13 kết quả (0.6899458 giây)
CT densitometry in osteoporosis : the impact on management of the patient
Tác giả: Lampmann L E H,
Ký hiệu phân loại: 616.712
ISBN: 0898386330
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
AI game engine programming [electronic resource]
Tác giả: Schwab Brian,
Thông tin xuất bản: Hingham MA : Charles River Media , 2004
Ký hiệu phân loại: 794.81526
ISBN: 1584503440
ID: 48285 Định dạng: PDF
Biotechnology procedures and experiments handbook
Tác giả: Harisha S,
Thông tin xuất bản: Hingham MA : Infinity Science Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 660.6
ISBN: 9781934015117
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 63989 Định dạng: PDF
CT densitometry in osteoporosis : the impact on management of the patient
Tác giả: Lampmann L E H,
Ký hiệu phân loại: WE 250 L238c
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 132322 Định dạng: PDF
AI game engine programming
Tác giả: Schwab Brian,
Thông tin xuất bản: Hingham MA : Charles River Media , 2004
Ký hiệu phân loại: 794.8
ISBN: 1584503440
ID: 70412 Định dạng: PDF
Robotics
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hingham MA : Infinity Science Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 629.892
ISBN: 0126185204
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 26256 Định dạng: PDF
C & data structures
Tác giả: Deshpande P S,
Thông tin xuất bản: Hingham MA : Charles River Media , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.73
ISBN: 1584503386
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7289 Định dạng: CHM
Applied Software Engineering Using Apache Jakarta Commons
Tác giả: Christian Gross,
Thông tin xuất bản: Hingham MA : Charles River Media , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN: 1584502460
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7062 Định dạng: CHM
PC repair and maintenance : a practical guide
Tác giả: Rosenthal Joel,
Thông tin xuất bản: Hingham MA : Charles River Media , 2004
Ký hiệu phân loại: 004.165
ISBN: 1584502665
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 35912 Định dạng: CHM
Preventative programming techniques : avoid and correct common mistakes
Tác giả: Brian Hawkins,
Thông tin xuất bản: Hingham MA : Charles River Media , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 1584502576
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7063 Định dạng: CHM
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục