Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4380 kết quả (0.4062026 giây)
Business as war : battling for competitive advantage
Tác giả: Allard Kenneth,
Thông tin xuất bản: Hoboken : John Wiley Sons , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.4
ISBN: 0471468541
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
New era value investing : a disciplined approach to buying value & growth stocks
Tác giả: Tengler Nancy,
Thông tin xuất bản: Hoboken : John Wiley Sons , 2003
Ký hiệu phân loại: 332.63
ISBN: 0471266086
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
50 fast Final Cut Express techniques
Tác giả: Meehan Tim,
Thông tin xuất bản: Hoboken : Wiley Pub , 2003
Ký hiệu phân loại: 778.596
ISBN: 0764540912
ID: 6846 Định dạng: CHM
Enterprise risk management : from incentives to controls
Tác giả: Lam James,
Thông tin xuất bản: Hoboken : Wiley , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.155
ISBN: 0471430005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
HTML complete course
Tác giả: Baker Donna L,
Thông tin xuất bản: Hoboken : Wiley , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 0764540920
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7417 Định dạng: CHM
Photoshop CS for dummies
Tác giả: McClelland Deke,
Thông tin xuất bản: Hoboken : Wiley Pub , 2004
Ký hiệu phân loại: 006.686
ISBN: 0764543563
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7422 Định dạng: CHM
Mac OS X v.10.3 Panther : top 100 simplified tips & tricks
Tác giả: Chambers Mark L,
Thông tin xuất bản: Hoboken : Wiley Pub , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.4469
ISBN: 0764543954
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7423 Định dạng: CHM
Photoshop CS bible
Tác giả: McClelland Deke,
Thông tin xuất bản: Hoboken : Wiley Pub , 2004
Ký hiệu phân loại: 006.686
ISBN: 0764541781
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7467 Định dạng: CHM
Financial instrument pricing using C++
Tác giả: Duffy Daniel,
Thông tin xuất bản: Hoboken : John Wiley , 2004
Ký hiệu phân loại: 332.60285
ISBN: 0470855096
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 8075 Định dạng: CHM
Fast and efficient context-aware services
Tác giả: Raz Danny,
Thông tin xuất bản: Hoboken : John Wiley Sons Inc , 2006
Ký hiệu phân loại: 006.3
ISBN: 047001668X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15777 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục