Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 622 kết quả (0.6500062 giây)
Principles of social psychiatry
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Chichester UK Hoboken NJ : WileyBlackwell , 2010
Ký hiệu phân loại: 616.89
ISBN: 047069713X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66926 Định dạng: PDF
Digital control
Ký hiệu phân loại: 629.8
ISBN: 9780470031438
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66852 Định dạng: PDF
Fundamentals of the finite element method for heat and fluid flow
Tác giả: Lewis R W,
Thông tin xuất bản: Chichester England Hoboken NJ : Wiley , 2004
Ký hiệu phân loại: 530.155353
ISBN: 0470847883
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 65874 Định dạng: PDF
Developing multi-agent systems with JADE
Ký hiệu phân loại: 006.3
ISBN: 0470057475
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 66983 Định dạng: PDF
Practical fermentation technology
Tác giả: McNeil B,
Thông tin xuất bản: Chichester England Hoboken NJ : Wiley , 2008
Ký hiệu phân loại: 660
ISBN: 9780470014349
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66828 Định dạng: PDF
Sedimentology and stratigraphy
Tác giả: Nichols Gary,
Thông tin xuất bản: Chichester UK Hoboken NJ : WileyBlackwell , 2009
Ký hiệu phân loại: 551.303
ISBN: 1405135921
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 65999 Định dạng: PDF
Developing software for Symbian OS : a beginner's guide to creating Symbian OS v9 smartphone applications in C++
Tác giả: Babin Steve,
Ký hiệu phân loại: 621.3845
ISBN: 9780470725702
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66886 Định dạng: PDF
Robust industrial control systems : optimal design approach for polynomial systems
Tác giả: Grimble Michael J,
Thông tin xuất bản: Chichester Hoboken NJ : Wiley , 2006
Ký hiệu phân loại: 670.427
ISBN: 0470020733
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65993 Định dạng: PDF
Stability and control of aircraft systems : introduction to classical feedback control
Tác giả: Langton Roy,
Thông tin xuất bản: Chichester England Hoboken NJ : Wiley , 2006
Ký hiệu phân loại: 629.13236
ISBN: 0470018917
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66009 Định dạng: PDF
Radio network planning and optimisation for UMTS
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Chichester England Hoboken NJ : Wiley , 2006
Ký hiệu phân loại: 621.384
ISBN: 0470015756
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65876 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục