Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3655 kết quả (0.3437551 giây)
Natural language processing and computational linguistics. 1, Speech, morphology and syntax
Thông tin xuất bản: London UK Hoboken : ISTE NJ USA Wiley , 2016
Ký hiệu phân loại: 006.35
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 123794 Định dạng: PDF
Linear time-invariant systems
Tác giả: Martin Schetzen,
Ký hiệu phân loại: 621.3191
ISBN: 471231452
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Meme media and meme market architectures : nowledge media for editing, distributing, and managing intellectual resources...
Tác giả: Tanaka Y,
Ký hiệu phân loại: 006.7
ISBN: 0471453781 (cloth)
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Computational intelligence : the experts speak
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 006.3
ISBN: 0471274542
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Understanding information transmission
Tác giả: Anderson John B,
Ký hiệu phân loại: 621.3822
ISBN: 0471679100
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 28157 Định dạng: PDF
CMOS electronics : how it works, how it fails
Tác giả: Segura Jaume,
Ký hiệu phân loại: 621.38152
ISBN: 0471476692
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 37113 Định dạng: PDF
Software process dynamics
Tác giả: Madachy Raymond J,
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 9780471274551
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 96881 Định dạng: PDF
High voltage and electrical insulation engineering
Tác giả: Arora Ravindra,
Ký hiệu phân loại: 621.31
ISBN: 9780470609613
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 101702 Định dạng: PDF
Elementary Principles of Chemical Processes
Tác giả: Felder Ricchard M,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2005
Ký hiệu phân loại: 660.2
ISBN: 047168757X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1915 Định dạng: PDF
Cleaning Windows XP for dummies
Tác giả: Wyatt Allen L,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.446
ISBN: 076457549X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8600 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục