Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1075 kết quả (0.659994 giây)
Wiley CPAexcel exam review 2015. Business environments and concepts. Study guide
Tác giả: Whittington Ray,
Thông tin xuất bản: Hoboken : New Jersey John Wiley Sons , 2015
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN: 9781118917633
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 106805 Định dạng: PDF
Wiley revenue recognition : understanding and implementing the new standard
Tác giả: Flood Joanne M,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : John Wiley Sons , 2017
Ký hiệu phân loại: 346.73063
ISBN: 1119351685
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 146813 Định dạng: PDF
5G new radio : a beam-based air interface
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey USA : Wiley , 2020
Ký hiệu phân loại: 621.38456
ISBN: 1119582369
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
New directions in biocultural anthropology
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : John Wiley Sons , 2016
Ký hiệu phân loại: 599.9
ISBN: 9781118962961
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 153684 Định dạng: PDF
Evolutionary computation : toward a new philosophy of machine intelligence
Tác giả: Fogel David B,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : John Wiley Sons , 2006
Ký hiệu phân loại: 006.31
ISBN: 9780471749219
Bộ sưu tập: Tham khảo
Supervisory control and scheduling of resource allocation systems : reachability graph perspective
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2020
Ký hiệu phân loại: 658.4034
ISBN: 9781119619697
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Managing technology and product development programmes : a framework for success
Tác giả: Flinn Peter,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2019
Ký hiệu phân loại: 658.575
ISBN: 9781119517269
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Toward 6G : a new era of convergence
Tác giả: Ebrahimzadeh Amin,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2021
Ký hiệu phân loại: 621.38456
ISBN: 9781119658030
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Quantum communications in new telecommunications systems
Tác giả: Benslama Malek,
Ký hiệu phân loại: 003.54
ISBN: 9781119332510
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Innovations in satellite communications and satellite technology : the industry implications of DVB-S2X, high throughput...
Tác giả: Minoli Daniel,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2015
Ký hiệu phân loại: 621.3825
ISBN: 9781118984086
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục