Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 59 kết quả (0.6399897 giây)
Java™ All-in-One Desk Reference For Dummies®
Tác giả: Lowe Doug,
Thông tin xuất bản: Hoboken : Wiley Publishing Inc , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.2762
ISBN: 076458961X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15824 Định dạng: PDF
Frommer's Portable Bahamas
Tác giả: Porter Darwin,
Thông tin xuất bản: Hoboken : Wiley Publishing Inc , 2003
Ký hiệu phân loại: 917.29604
ISBN: 0764538772
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 16244 Định dạng: PDF
Access 2003 Bible
Tác giả: Reardon Jennifer,
Thông tin xuất bản: Hoboken : Wiley Publishing Inc , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.7565
ISBN: 0764539868
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16246 Định dạng: PDF
Buying a Computer For Dummies®, 2004 Edition
Tác giả: Gookin Dan,
Thông tin xuất bản: Hoboken : Wiley Publishing Inc , 2004
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 0764540777
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16249 Định dạng: PDF
Photoshop® Album For Dummies®
Tác giả: Obermeier Barbara,
Thông tin xuất bản: Hoboken : Wiley Publishing Inc , 2003
Ký hiệu phân loại: 006.6869
ISBN: 0764542125
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16252 Định dạng: PDF
San Francisco for dumm.
Tác giả: Tevis Paula,
Thông tin xuất bản: Hoboken : Wiley Publishing Inc , 2009
Ký hiệu phân loại: 917.946104
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 97345 Định dạng: PDF
PHP & MySQL® For Dummies®, 3rd Edition
Tác giả: Valade Janet,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Publishing Inc , 2007
Ký hiệu phân loại: 006.76
ISBN: 0470096004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15554 Định dạng: PDF
Blues Guitar For Dummies®
Tác giả: Chappell David A,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Publishing Inc , 2007
Ký hiệu phân loại: 787.87193
ISBN: 9780470049204
ID: 15705 Định dạng: PDF
Beginning SQL
Tác giả: Wilton Paul,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Publishing Inc , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.7565
ISBN: 0764577328
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15884 Định dạng: PDF
Home Networking For Dummies®, 3rd Edition
Tác giả: Ivens Kathy,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Publishing Inc , 2005
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 0764588494
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15901 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục