Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 41 kết quả (0.6499499 giây)
A cognitive neuropsychological approach to assessment and intervention in aphasia : a clinician's guide
Tác giả: Whitworth Anne,
Thông tin xuất bản: Hove : Psychology Press , 2013
Ký hiệu phân loại: 616.8552
ISBN: 9781848720978
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 138302 Định dạng: PDF
Idioms organiser : organised by metaphor, topic and key word
Tác giả: Wright Jon,
Ký hiệu phân loại: 428.2
ISBN: 1899396063
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 42374 Định dạng: PDF
Grammar with laughter
Tác giả: Woolard George,
Thông tin xuất bản: Hove England : LTP , 1999
Ký hiệu phân loại: 425
ISBN: 1899396012
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 48318 Định dạng: PDF
Diploma in child health : a practical study guide. Volume 1
Tác giả: Grag Anil,
Thông tin xuất bản: Hove England : Pavilion , 2014
Ký hiệu phân loại: 613.0432
ISBN: 9781909810624
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 135530 Định dạng: PDF
Diploma in child health : a practical study guide. Volume 2
Tác giả: Garg Anil,
Thông tin xuất bản: Hove England : Pavilion , 2014
Ký hiệu phân loại: 613.0432
ISBN: 9781909810808
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 135531 Định dạng: PDF
Shell shock to PTSD : military psychiatry from 1900 to the Gulf War
Tác giả: Jones Edgar,
Thông tin xuất bản: Hove New York : Psychology Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 616.85212
ISBN: 1841695807 (hbk)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Hypnotherapeutic techniques
Tác giả: Barabasz Arreed F,
Thông tin xuất bản: New York Hove : BrunnerRoutledge , 2005
Ký hiệu phân loại: 615.8512
ISBN: 0415935814
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 35139 Định dạng: PDF
Memory in the real world
Tác giả: Cohen Gillian,
Thông tin xuất bản: Hove England New York : Psychology Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 153.12
ISBN: 9781841696409
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 42093 Định dạng: PDF
Developmental cognitive neuropsychology
Tác giả: Temple Christine,
Thông tin xuất bản: Hove East Sussex UK : Psychology Press , 1997
Ký hiệu phân loại: 616.85
ISBN: 0863774008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 94416 Định dạng: PDF
Cognitive psychology : a student's handbook
Tác giả: Eysenck Michael W,
Thông tin xuất bản: Hove Eng New York : Psychology Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 153
ISBN: 9781841695396
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 94653 Định dạng: PDF

Truy cập nhanh danh mục