Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 133 kết quả (0.7300307 giây)
Walt Whitman's Western Jaunt
Tác giả: Eitner Walter H,
Thông tin xuất bản: Lawrence : Regents Press of Kansas , 1981
Ký hiệu phân loại: 811.3
ISBN: 9780700602124
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Becoming Free : Autonomy and Diversity in the Liberal Polity
Tác giả: Gill Emily R,
Thông tin xuất bản: Lawrence : Univ Press of Kansas , 2001
Ký hiệu phân loại: 320.51
ISBN: 9780700610945
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Leaders of Reform : Progressive Republicans in Kansas, 1900 -1916
Tác giả: La Forte Robert S,
Thông tin xuất bản: Lawrence : University Press of Kansas , 1974
Ký hiệu phân loại: 320.978103
ISBN: 9780700601240
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The United States and the Development of the Puerto Rican Status Question, 1936 -1968
Tác giả: Bhana Surendra,
Thông tin xuất bản: Lawrence : University Press of Kansas , 1975
Ký hiệu phân loại: 320.9729505
ISBN: 9780700601264
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Kansas Beef Industry
Tác giả: Wood Charles L,
Thông tin xuất bản: Lawrence : Regents Pr of Kansas , 1980
Ký hiệu phân loại: 338.17621309781
ISBN: 9780700601974
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
In Search of Canaan : Black Migration to Kansas, 1879-80
Tác giả: Athearn Robert G,
Thông tin xuất bản: Lawrence : Regents Press of Kansas , 1978
Ký hiệu phân loại: 978.100496073
ISBN: 9780700601714
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Quest and Response : Minority Rights and the Truman Administration
Tác giả: McCoy Donald R,
Thông tin xuất bản: Lawrence : University Press of Kansas , 1973
Ký hiệu phân loại: 323.40973
ISBN: 9780700600991
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Kansas Populism : Ideas and Men
Tác giả: Clanton O Gene,
Thông tin xuất bản: Lawrence : University Press of Kansas , 1969
Ký hiệu phân loại: 329.8
ISBN: 9780700600113
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Democratic State
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Lawrence : University Press of Kansas , op 1985
Ký hiệu phân loại: 321.8
ISBN: 9780700602629
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Marcuse : From the New Left to the Next Left
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Lawrence : Univ Press of Kansas , 1994
Ký hiệu phân loại: 300.1
ISBN: 9780700606597
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục