Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 20 kết quả (0.690007 giây)
Natural-Born Proud : A Revery
Tác giả: Martin S R,
Thông tin xuất bản: Logan UT : Utah State University Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 808.0420711
ISBN: 9780874217759
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Polygamy on the Pedernales : Lyman Wight's Mormon Village in Antebellum Texas
Tác giả: Johnson Melvin C,
Thông tin xuất bản: Logan UT : Utah State University Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 289.3
ISBN: 9780874215328
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Marrow of Human Experience, The : Essays on Folklore by William A. Wilson
Thông tin xuất bản: Logan UT : Utah State University Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 398.2094897
ISBN: 9780874215458
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Identity Papers : Literacy and Power in Higher Education
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Logan UT : Utah State University Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 808.042
ISBN: 9780874215465
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
From the Ground Up : A History of Mining in Utah
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Logan UT : Utah State University Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 338.209792
ISBN: 9780874215441
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Beneath These Red Cliffs : An Ethnohistory of the Utah Paiutes
Tác giả: Holt Ronald L,
Thông tin xuất bản: Logan UT : Utah State University Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 979.2004
ISBN: 9780874215427
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Anonimo Mexicano
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Logan UT : Utah State University Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 972
ISBN: 9780874215151
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Machine Scoring of Student Essays
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Logan UT : University Press of Colorado , 2006
Ký hiệu phân loại: 808.042076
ISBN: 9780874215366
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Marrow of Human Experience, The
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Logan UT : University Press of Colorado , 2006
Ký hiệu phân loại: 398.2094897
ISBN: 9780874215458
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Natural-Born Proud
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Logan UT : University Press of Colorado , 2010
Ký hiệu phân loại: 808.0420711
ISBN: 9780874217766
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục