Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 38 kết quả (0.4400048 giây)
Children, welfare and the state
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London Thousand Oaks Calif : SAGE , 2002
Ký hiệu phân loại: 362.7
ISBN: 0761972323
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 96280 Định dạng: PDF
Understanding and using advanced statistics
Tác giả: Foster Jeremy J,
Thông tin xuất bản: London Thousand Oaks Calif : SAGE , 2006
Ký hiệu phân loại: 519.5
ISBN: 1412900131
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 40123 Định dạng: PDF
Developing thinking in algebra
Tác giả: Mason John,
Ký hiệu phân loại: 512.0071
ISBN: 1412911702
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 112392 Định dạng: PDF
Teaching secondary English
Tác giả: Pike Mark A,
Ký hiệu phân loại: 428.00712
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 121315 Định dạng: PDF
Advertising and promotion : communicating brands
Ký hiệu phân loại: 659.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 114694 Định dạng: PDF
Handwriting : the way to teach it
Tác giả: Sassoon Rosemary,
Ký hiệu phân loại: 372.62
ISBN: 0761943102
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 92858 Định dạng: PDF
Essentials of acceptance and commitment therapy
Tác giả: Batten Sonja V,
Thông tin xuất bản: London Thousand Oaks Calif : SAGE , 2011
Ký hiệu phân loại: 2011 F-659
ISBN: 1849201684
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 132433 Định dạng: PDF
Spaces of democracy : geographical perspectives on citizenship, participation and representation
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London Thousand Oaks Calif : SAGE , 2004
Ký hiệu phân loại: 323.042
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 114696 Định dạng: PDF
Lust : what we know about human sexual desire
Tác giả: Regan Pamela C,
Thông tin xuất bản: Thousand Oaks Calif London : Sage , 1999
Ký hiệu phân loại: 306.7
ISBN: 0761917926
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 138241 Định dạng: PDF
Data collection and analysis
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 300.727
ISBN: 0761943625
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 114695 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục