Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 9152 kết quả (0.7342973 giây)
Advanced Thermodynamics for Engineers
Thông tin xuất bản: London : Arnold , 1997
Ký hiệu phân loại: 621.4021
ISBN: 034067699X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 9314 Định dạng: RAR
Applications & services in wireless networks
Tác giả: Hossam Afifi,
Thông tin xuất bản: London : Kogan Page Science , 2003
Ký hiệu phân loại: 004.678
ISBN: 9781911529538
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6949 Định dạng: CHM
Nonlinear Mechanics of Reinforced Concrete
Tác giả: Amorn Pimanmas,
Thông tin xuất bản: London : Spon Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 624.18341
ISBN: 0415271266
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Network + : Study Guide
Tác giả: Groth David,
Thông tin xuất bản: London : Sybex , 2002
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 0782140149
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Multimedia systems and content-based image retrieval
Tác giả: Deb Sagarmay,
Thông tin xuất bản: London : Idea Group , 2004
Ký hiệu phân loại: 006.7
ISBN: 1591402654
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6839 Định dạng: CHM
Standard Codecs : Image Compression to Advanced Video Coding
Tác giả: Ghanbari Mohammed,
Ký hiệu phân loại: 621.388
ISBN: 0852967101
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 6822 Định dạng: CHM
Show me Microsoft Office Powerpoint 2003
Tác giả: Johnson Steve,
Thông tin xuất bản: London : Pearson Education , 2003
Ký hiệu phân loại: 006.6869
ISBN: 078973009X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7309 Định dạng: CHM
Analysis, design and construction of steel space frames
Tác giả: Ramaswamy G S,
Thông tin xuất bản: London : Thomson , 2002
Ký hiệu phân loại: 624.092
ISBN: 0727730142
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7214 Định dạng: PDF
Quantitative approaches in object-oriented software engineering
Thông tin xuất bản: London : Kogan Page Science , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN: 1903996279
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7565 Định dạng: CHM
Dairy chemistry and biochemistry
Tác giả: Fox PF,
Thông tin xuất bản: London : Blackie Academic Professional , 1998
Ký hiệu phân loại: 637.21
ISBN: 0412720000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7820 Định dạng: RAR
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục