Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 81 kết quả (0.6200007 giây)
Engineering psychophysiology : issues and applications
Tác giả: Backs Richard W,
Thông tin xuất bản: Mahwah NJ : Lawrence Erlbaum , 2000
Ký hiệu phân loại: 620.8
ISBN: 0805824529
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 138407 Định dạng: PDF
Awaiting the therapist's baby : a guide for expectant parent-practitioners
Tác giả: Fallon April,
Thông tin xuất bản: Mahwah NJ : Lawrence Erlbaum , c2003
Ký hiệu phân loại: 616.8914082
ISBN: 0805824936
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Wounded by reality : understanding and treating adult onset trauma
Thông tin xuất bản: Mahwah NJ London : Analytic Press , 2007
Ký hiệu phân loại: WM 172
ISBN: 0881634301
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 137964 Định dạng: PDF
Awakening the dreamer : clinical journeys
Tác giả: Bromberg Philip M,
Thông tin xuất bản: Mahwah NJ London : Analytic Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 616.8917
ISBN: 0881634417
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 137966 Định dạng: PDF
Internet newspapers : the making of a mainstream medium
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Mahwah NJ : Lawrence Erlbaum Associates , 2006
Ký hiệu phân loại: 070.172
ISBN: 0805854169
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 154215 Định dạng: PDF
The business of culture : strategic perspectives on entertainment and media
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Mahwah NJ : Lawrence Erlbaum Assoicates , 2006
Ký hiệu phân loại: 306.48
ISBN: 0805851054
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 146658 Định dạng: PDF
Media psychology
Tác giả: Giles David,
Ký hiệu phân loại: 302.23
ISBN: 0805840486
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 69882 Định dạng: PDF
Statistics in plain English
Tác giả: Urdan Timothy C,
Thông tin xuất bản: Mahwah NJ : Lawrence Erlbaum Associates , 2005
Ký hiệu phân loại: 519.5
ISBN: 0805852417
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 77719 Định dạng: PDF
A manager's guide to PR projects : a practical approach
Thông tin xuất bản: Mahwah NJ : Lawrence Erlbaum , 2003
Ký hiệu phân loại: 659.2
ISBN: 080584547X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 86321 Định dạng: PDF
Work and life integration : organizational, cultural, and individual perspectives
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Mahwah NJ London : Lawrence Erlbaum , 2005
Ký hiệu phân loại: 306.36
ISBN: 0805846158
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 47962 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục