Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 75 kết quả (0.3749967 giây)
Digital logic and microprocessor design with vhdl
Tác giả: Hwang Enoch,
Thông tin xuất bản: Mason OH : Thomson , 2005
Ký hiệu phân loại: 621
ISBN: 0534465935
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 25424 Định dạng: PDF
Managerial economics : a problem solving approach
Tác giả: Froeb Luke M,
Thông tin xuất bản: Mason OH : SouthWestern Cengage Learning , 2010
Ký hiệu phân loại: 330.024658
ISBN: 1439077983
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 66958 Định dạng: PDF
Principles of economics
Tác giả: Mankiw N Gregory,
Thông tin xuất bản: Mason OH : SouthWestern Cengage Learning , 2012
Ký hiệu phân loại: 330
ISBN: 0538453052
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 67062 Định dạng: PDF
Brief principles of macroeconomics
Tác giả: Mankiw N Gregory,
Thông tin xuất bản: Mason OH : SouthWestern Cengage Learning , 2008
Ký hiệu phân loại: 339
ISBN: 0324590377
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 67755 Định dạng: PDF
Principles of foundation engineering
Tác giả: Das Braja M,
Thông tin xuất bản: Mason OH : Cengage , 2010
Ký hiệu phân loại: 624.15
ISBN: 0495668109
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 68811 Định dạng: RAR
Investment analysis and portfolio management
Tác giả: Reilly Frank K,
Thông tin xuất bản: Mason OH : SouthWestern Cengage Learning , 2009
Ký hiệu phân loại: 332.6
ISBN: 0324235968
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 69984 Định dạng: PDF
Corporate finance : a focus approach
Thông tin xuất bản: Mason OH : SouthWestern Cengage Learning , 2011
Ký hiệu phân loại: 658.15
ISBN: 1439078084
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 70587 Định dạng: PDF
Introduction to business law
Tác giả: Beatty Jeffrey F,
Thông tin xuất bản: Mason OH : SouthWestern Cengage Learning , 2009
Ký hiệu phân loại: 346.7307
ISBN: 0324826990
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 70650 Định dạng: PDF
Employment & labor law
Tác giả: Cihon Patrick J,
Thông tin xuất bản: Mason OH : ThomsonSouthWestern West , 2005
Ký hiệu phân loại: 344.01
ISBN: 0324260326 (package)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
The management and control of quality
Tác giả: Evans James R,
Thông tin xuất bản: Mason OH : ThomsonSouthWestern , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục