Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 114 kết quả (0.7400033 giây)
Dendrimers and other dendritic polymers
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Chichester New York : Wiley , c2001
Ký hiệu phân loại: 668.9
ISBN: 0471638501 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Real-time digital signal processing :implementations, applications, and experiments with the TMS320C55X
Tác giả: Kuo Sen M,
Thông tin xuất bản: Chichester New York : Wiley , 2001
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 0470841370
Bộ sưu tập: Tham khảo
An introduction to tensor calculus, relativity, and cosmology
Tác giả: Lawden Derek F,
Thông tin xuất bản: Chichester Sussex New York : Wiley , c1982
Ký hiệu phân loại: 530.11
ISBN: 047110082X :
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Modulation, detection, and coding
Tác giả: Oberg Tommy,
Thông tin xuất bản: Chichester New York : John Wiley Sons , 200
Ký hiệu phân loại: 621.384151
ISBN: 0471497665
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
An introduction to ATM networks
Tác giả: Perros Harry G,
Thông tin xuất bản: Chichester England New York : Wiley , c2002
Ký hiệu phân loại: 004.66
ISBN: 0471498270 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Fundamentals of electroanalytical chemistry
Tác giả: Monk Paul M S,
Thông tin xuất bản: Chichester New York : Wiley , c2001
Ký hiệu phân loại: 543.0871
ISBN: 0471880361 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Linear spaces and differentiation theory
Tác giả: Frolicher Alfred,
Thông tin xuất bản: Chichester England New York : Wiley , c198
Ký hiệu phân loại: 516.36
ISBN: 0471917869 :
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
The lock-and-key principle : the state of the art--100 years on
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Chichester England New York : Wiley , c1994
Ký hiệu phân loại: 574.88
ISBN: 0471939021
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Supramolecular materials and technologies
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Chichester New York : Wiley , 1999
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 047197367X (hb : alk. paper)
Bộ sưu tập: Tham khảo
Surfactants and polymers in aqueous solution
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Chichester New York : John Wiley , c1998
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 0471974226 (hardcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Tham khảo
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục