Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2592 kết quả (0.7188062 giây)
The demographic imagination and the nineteenth-century city : Paris, London, New York
Tác giả: Daly Nicola,
Ký hiệu phân loại: 304.6209034
ISBN: 9781107095595
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 153672 Định dạng: PDF
Modeling derivatives in C+ + [electronic resource]
Tác giả: London Justin,
Thông tin xuất bản: New York : J Wiley , 2005
Ký hiệu phân loại: 332.6457
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 35195 Định dạng: PDF
Opera and drama in eighteenth-century London : the King's Theatre, Garrick and the business of performance
Tác giả: Woodfield Ian,
Thông tin xuất bản: New York : Cambridge University Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 792.509421
ISBN: 0521800129
ID: 154177 Định dạng: PDF
Construction Supply Chain Economics
Tác giả: London Kerry,
Ký hiệu phân loại: 338.47624
ISBN: 9780415409711
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Dracula in London
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Ace Books , 2001
Ký hiệu phân loại: 813
ISBN: 0441008585
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 87009 Định dạng: PDF
The London Stock Exchange : a history
Tác giả: Michie R C,
Thông tin xuất bản: Oxford New York : Oxford University Press , 1999
Ký hiệu phân loại: 332.64
ISBN: 0198295081
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65762 Định dạng: PDF
Hearing in time : psychological aspects of musical meter
Tác giả: London Justin,
Thông tin xuất bản: Oxford New York : Oxford University Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 781.226111
ISBN: 0195160819
ID: 137633 Định dạng: PDF
The loving season
Tác giả: London Cait,
Thông tin xuất bản: New York : Silhouette Books , 1989
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 0373055021
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 88029 Định dạng: PDF
London clubland : a cultural history of gender and class in late Victorian Britain
Tác giả: MilneSmith Amy,
Thông tin xuất bản: New York : Palgrave Macmillan , 2011
Ký hiệu phân loại: 367
ISBN: 0230120768
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 97242 Định dạng: PDF
Conceptual systems [electronic resource]
Tác giả: Brown Harold I,
Thông tin xuất bản: London New York : London , 2006
Ký hiệu phân loại: 501
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 42588 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục