Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 761 kết quả (0.250049 giây)
Morality and Viennese opera in the age of Mozart and Beethoven
Tác giả: Nedbal Martin,
Ký hiệu phân loại: 782.1094361309033
ISBN: 9781472476579
ID: 156156 Định dạng: PDF
Immersive Journalism as Storytelling : Ethics, Production, and Design
Tác giả: Uskali Turo,
Ký hiệu phân loại: 070.43
ISBN: 9780429437748
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Erving Goffman [electronic resource]
Tác giả: Smith Gregory W H,
Thông tin xuất bản: Abingdon Oxon New York NY : Routledge , 2006
Ký hiệu phân loại: 301.092
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 42655 Định dạng: PDF
Action research in teaching and learning : a practical guide to conducting pedagogical research in universities
Tác giả: Norton Lin,
Thông tin xuất bản: Abingdon Oxon New York NY : Routledge , 2009
Ký hiệu phân loại: 378.0072
ISBN: 0415437946
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 44033 Định dạng: PDF
Environmental values
Tác giả: ONeil John,
Ký hiệu phân loại: 179.1
ISBN: 0415145082
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 44087 Định dạng: PDF
Ecotourism
Tác giả: Fennell David A,
Thông tin xuất bản: Abingdon Oxon New York NY : Routledge , 2007
Ký hiệu phân loại: 338.4
ISBN: 9780415429306
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 96251 Định dạng: PDF
Tourism, religion, and spiritual journeys
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Abingdon Oxon New York NY : Routledge , 2005
Ký hiệu phân loại: 201
ISBN: 0415354455
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 96303 Định dạng: PDF
Visual sociology
Tác giả: Harper Douglas A,
Thông tin xuất bản: Abingdon Oxon New York NY : Routledge , 2012
Ký hiệu phân loại: 301
ISBN: 9780203872673
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 103987 Định dạng: PDF
Creating value with big data analytics : making smarter marketing decisions
Tác giả: Verhoef Peter C,
Thông tin xuất bản: Abingdon Oxon New York NY : Routledge , 2016
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN: 9781138837959
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 104602 Định dạng: PDF
Cyber warfare : a multidisciplinary analysis
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Abingdon Oxon New York NY : Routledge , 2015
Ký hiệu phân loại: 355.4
ISBN: 9781138793071
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 104826 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp
<<<<<<< HEAD
=======
>>>>>>> 4dd3666e1f9624b991919bcee3aaae2ca45fce52

Truy cập nhanh danh mục