Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 19830 kết quả (0.3399555 giây)
New moon
Tác giả: York Rebecca,
Thông tin xuất bản: New York : Berkley Pub , 2007
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 0425216020
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 86186 Định dạng: PDF
The office survival guide
Tác giả: Puderyork Marilyn,
Thông tin xuất bản: New york : McGrawHill , 2006
Ký hiệu phân loại: 650.1
ISBN: 0071462031
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
The Lebanese diaspora :the Arab immigrant experience in Montreal, New York, and Paris
Tác giả: Abdelhady Dalia,
Thông tin xuất bản: New York : New York University Press , c2011
Ký hiệu phân loại: 305.892/75692
ISBN: 9780814707333 (cl : alk. paper)
Bộ sưu tập: Tham khảo
The office survival guide : surefire techniques for dealing with challenging people and situations
Tác giả: PuderYork Marilyn,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2006
Ký hiệu phân loại: 650.1
ISBN: 0071462031 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Gastropolis :food and New York City
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Columbia University Press , c2009
Ký hiệu phân loại: 394.1/209747
ISBN: 9780231136532 (cloth : alk. paper)
Bộ sưu tập: Tham khảo
The New York trilogy [ressource électronique]
Tác giả: Auster Paul,
Thông tin xuất bản: New York : Penguin Books , 2006
Ký hiệu phân loại: 813
ISBN: 0140131558
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 91305 Định dạng: PDF
Gotham : a history of New York City to 1898
Tác giả: Burrows Edwin G,
Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press , 1999
Ký hiệu phân loại: 974.7
ISBN: 0195116348
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 95046 Định dạng: PDF
Encyclopedia of the New York School poets
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Facts On File , c2009
Ký hiệu phân loại: 811/.540903
ISBN: 9780816057436 (acid-free paper)
Bộ sưu tập: Tham khảo
A Race Like No Other[Book :]26.2 miles through the streets of New York
Tác giả: Robbins Liz,
Ký hiệu phân loại: 796.4252097471
ISBN: 0061373133 (hbk.)
Bộ sưu tập: Tham khảo
Electrochemistry
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Berlin New York : SpringerVerlag , 1987
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 0387178716 (New York)
Bộ sưu tập: Tham khảo
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục