Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 45 kết quả
The Douglass Century : Transformation of the Women's College at Rutgers University
Tác giả: Kayo Denda, M E Hawkesworth, Fernanda Perrone
Xuất bản: New Brunswick NJ: Rutgers University Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  378.749
 
Electronic Iran - The Cultural Politics of an Online Evolution
Tác giả: Niki Akhavan
Xuất bản: New Brunswick NJ: Rutgers University Press, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  006.754
 
The Queer Fantasies of the American Family Sitcom
Tác giả: Tison Pugh
Xuất bản: New Brunswick NJ: Rutgers University Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  791.45617
 
Investigating Interdisciplinary Collaboration : Theory and Practice across Disciplines
Tác giả: Scott Frickel, Mathieu Albert, Mathieu Albert, Scott Frickel, Barbara Prainsack, Barbara Prainsack
Xuất bản: New Brunswick NJ: Rutgers University Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  001
 
The roots of American communism
Tác giả: Theodore Draper
Xuất bản: New Brunswick NJ: Transaction Publishers, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  335.40973
 
Fear of math : how to get over it and get on with your life
Tác giả: Claudia Zaslavsky
Xuất bản: New Brunswick NJ: Rutgers University Press, 1994
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370.15
 
To change the world : my years in Cuba
Tác giả: Margaret Randall
Xuất bản: New Brunswick NJ: Rutgers University Press, 2009
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  917.29104
 
Inheriting the Holocaust : a second-generation memoir [electronic resource]
Tác giả: Paula S Fass
Xuất bản: New Brunswick NJ: Rutgers University Press, 2009
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.53
 
Zora Neale Hurston : collected plays [electronic resource]
Tác giả: Zora Neale Hurston, Jean Lee Cole, Charles Mitchell
Xuất bản: New Brunswick NJ: Rutgers University Press, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  812
 
Why evolution works (and creationism fails)
Tác giả: Matt Young, Paul K Strode
Xuất bản: New Brunswick NJ: Rutgers University Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  576.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục