Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2513 kết quả (0.0299715 giây)
New Jersey :a history of the Garden State
Tác giả: 
New Brunswick NJ: Rutgers University Press, c2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc: 974.9
 
Raised at Rutgers : a president's story
Tác giả: Richard L McCormick
New Brunswick New Jersey: Rutgers University Press, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 378.74941
 
Independence day [online resource]
Tác giả: Richard Ford
New York: Vintage Books, 1995
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc: 813.54
 
Fade to black
Tác giả: Nyx Smith
New York NY USA: Roc, 1994
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc: 813.54
 
Introductory economics
Tác giả: Arleen J Hoag
New Jersey: World Scientiific, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 330
 
Simulation techniques in financial risk management
Tác giả: Ngai Hang Chan
New Jersey: WileyInterscience, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 338.5
 
Fighting corruption in Asia [electronic resource] : causes, effects, and remedies
Tác giả: 
New Jersey: World Scientific, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 658.473
 
The mechanics of piezoelectric structures [electronic resource]
Tác giả: Jiashi Yang
New Jersey: World Scientific, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 537
 
Introduction to Time Series and Forecasting-2nd edition
Tác giả: Peter J.Brockwell
New Jersey: Springer, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 519.55
 
Handbook of dementia : psychological, neurological, and psychiatric perspectives
Tác giả: 
New Jersey: John Wiley Son, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 616.83
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục