Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 21986 kết quả
New moon
Tác giả: Rebecca York
Xuất bản: New York: Berkley Pub, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
The office survival guide
Tác giả: Marilyn Puder-york
Xuất bản: New york: McGrawHill, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  650.1
 
The office survival guide : surefire techniques for dealing with challenging people and situations
Tác giả: Marilyn Puder-York, Andrea Thompson
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  650.1
 
The Lebanese diaspora : the Arab immigrant experience in Montreal, New York, and Paris
Tác giả: Dalia Abdelhady
Xuất bản: New York: New York University Press, c2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.89275692
 
Gastropolis : food and New York City
Tác giả: Jonathan Deutsch, Annie Hauck-Lawson
Xuất bản: New York: Columbia University Press, c2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  394.1209747
 
The New York trilogy [ressource électronique]
Tác giả: Paul Auster
Xuất bản: New York: Penguin Books, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Gotham : a history of New York City to 1898
Tác giả: Edwin G Burrows, Mike Wallace
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 1999
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  974.7
 
Encyclopedia of the New York School poets
Tác giả: Terence Diggory
Xuất bản: New York: Facts On File, c2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811.540903
 
Capital of capital : money, banking+power in New York City : 1784-2012
Tác giả: Steven H Jaffe
Xuất bản: New York: Columbia University Press, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.1097471
 
A Race Like No Other [Book :] 26.2 miles through the streets of New York
Tác giả: Liz Robbins
Xuất bản: New York Enfield: Harper Publishers Group UK distributor, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục