Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 2103 kết quả
The Oxford movement in practice [electronic resource] : the tractarian parochial world from the 1830s to the 1870s
Tác giả: George Herring
Xuất bản: Oxford New York New York: Oxford University Press, 2016
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  230
 
Greeted with smiles : Bukharian Jewish music and musicians in New York
Tác giả: Evan Rapport
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2014
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
 
Oxford reader's companion to Dickens
Tác giả: Paul Schlicke
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 1999
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
The Oxford handbook of international relations
Tác giả: Christian Reus-Smit, Duncan Snidal
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  327
 
The Oxford handbook of Christianity and economics
Tác giả: Paul Oslington
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2014
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  261.8
 
The Oxford handbook of health economics
Tác giả: Sherry Glied, Peter C Smith
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2011
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (epub)
ddc:  338.473621
 
The Oxford handbook of thinking and reasoning
Tác giả: Keith James Holyoak, Robert G Morrison
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2013
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  153.4
 
The Oxford handbook of construction grammar
Tác giả: Thomas Hoffmann, Graeme Trousdale
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2013
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  415
 
Oxford handbook of medical sciences
Tác giả: Robert Wilkins
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2011
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  610
 
The Oxford history of Britain
Tác giả: Kenneth O Morgan
Xuất bản: Oxford Oxfordshire New York: Oxford University Press, 1988
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  941
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục