Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 50 kết quả
Silent night
Tác giả: Mary Higgins Clark
Xuất bản: New York Toronto: Pocket Books, 1996
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Chest radiographic interpretation in pediatric cardiac patients
Tác giả: Shi-Joon Yoo, Paul S Babyn, Cathy MacDonald
Xuất bản: New York Toronto: Thieme Dept of Medical Imaging University of Toronto, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  2010 E-107
 
Chest radiographic interpretation in pediatric cardiac patients
Tác giả: Paul S Babyn, Cathy MacDonald, Shi-Joon Yoo
Xuất bản: New York Toronto: Thieme Dept of Medical Imaging University of Toronto, c2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.9212076
 
The inner sky : the dynamic new astrology for everyone
Tác giả: Steven Forrest
Xuất bản: Toronto New York: Bantam Books, 1984
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  133.54
 
The Macmillan illustrated encyclopedia of dinosaurs and prehistoric animals : a visual who's who of prehistoric life
Tác giả: Dougal Dixon
Xuất bản: New York: Collier Books Toronto Maxwell Macmillan Canada, 1992
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  566
 
Solar lottery
Tác giả: Philip K Dick
Xuất bản: New York Toronto New York: Collier Books Maxwell Macmillan Canada Maxwell Macmillan International, 1992
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Jeep
Tác giả: Peter Guttmacher
Xuất bản: New York Toronto New York: Crestwood House Maxwell Macmillan Canada Maxwell Macmillan International, c1994
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.2222
 
Wild cards [I] : a mosaic novel
Tác giả: George R R Martin
Xuất bản: Toronto New York: Bantam Books, 1986
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Aces abroad : a wild cards mosaic novel
Tác giả: Stephen Leigh, George R R Martin
Xuất bản: Toronto New York: Bantam, 1988
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
 
If I'd never known your love
Tác giả: Georgia Bockoven
Xuất bản: Toronto New York: Harlequin, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục