Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 13 kết quả (0.2999984 giây)
Food Dehydration : A Dictionary and Guide
Tác giả: Brennan JG,
Thông tin xuất bản: Oxford : Butterworth Heinemann , 1994
Ký hiệu phân loại: 664.0284
ISBN: 0750611308
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7821 Định dạng: RAR
Beginning AutoCAD 2002
Tác giả: McFarlane Robert,
Thông tin xuất bản: Oxford : Butterworth Heinemann , 2002
Ký hiệu phân loại: 005
ISBN: 0750656107
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 42490 Định dạng: PDF
Statistical process control
Tác giả: Oakland John S,
Thông tin xuất bản: Oxford : Butterworth Heinemann , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.562015
ISBN: 0750657669
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 43492 Định dạng: PDF
Mechanical engineering systems
Tác giả: Gentle Richard,
Thông tin xuất bản: Oxford : Butterworth Heinemann , 2001
Ký hiệu phân loại: 620.1
ISBN: 0750652136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 74645 Định dạng: PDF
Introduction to marine engineering
Tác giả: Taylor D A,
Thông tin xuất bản: Oxford Boston : Butterworth Heinemann , 1996
Ký hiệu phân loại: 623.87
ISBN: 0750625309
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Designing capable and reliable products
Tác giả: Booker J D,
Thông tin xuất bản: Oxford Boston : Butterworth Heinemann , 2001
Ký hiệu phân loại: 658.5752
ISBN: 0750650761
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 42498 Định dạng: PDF
Engineering materials 2 : an introduction to microstructures, processing and design
Tác giả: Ashby M F,
Thông tin xuất bản: Oxford Boston : Butterworth Heinemann , 1998
Ký hiệu phân loại: 620.11
ISBN: 0750640197
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 42507 Định dạng: PDF
Tribology in machine design [electronic resource]
Tác giả: Stolarski T A,
Thông tin xuất bản: Oxford England : Butterworth Heinemann , 2000
Ký hiệu phân loại: 621.89
ISBN: 0585470898
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 43779 Định dạng: PDF
Introduction to marine engineering [electronic resource]
Tác giả: Taylor D A,
Thông tin xuất bản: Oxford Boston : Butterworth Heinemann , 1996
Ký hiệu phân loại: 623.87
ISBN: 0585470685
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 43782 Định dạng: PDF
Introduction to marine engineering
Tác giả: Taylor D A,
Thông tin xuất bản: Oxford Boston : Butterworth Heinemann , 1996
Ký hiệu phân loại: 623.8
ISBN: 0750625309
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 78459 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục