Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 76 kết quả (0.7300512 giây)
Electrical Engineer's Reference Book
Tác giả: Jones GR,
Thông tin xuất bản: Oxford : Newnes , 2002
Ký hiệu phân loại: 621.3
ISBN: 0750646373
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 15319 Định dạng: PDF
Audio Power Amplifier Design Handbook
Tác giả: Self Douglas,
Thông tin xuất bản: Oxford : Newnes , 2002
Ký hiệu phân loại: 621.3893
ISBN: 0750656360
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 16212 Định dạng: PDF
Electronic surveillance devices
Tác giả: Brookes Paul,
Thông tin xuất bản: Oxford : Newnes , 2001
Ký hiệu phân loại: 621
ISBN: 0750651997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 25476 Định dạng: PDF
Understanding engineering mathematics [electronic resource]
Tác giả: Cox Bill,
Thông tin xuất bản: Oxford : Newnes , 2001
Ký hiệu phân loại: 510.2462
ISBN: 0750650982
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 27745 Định dạng: PDF
Embedded FreeBSD cookbook
Tác giả: Cevoli Paul,
Thông tin xuất bản: Oxford : Newnes , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 1589950046
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 30873 Định dạng: PDF
Analog circuits cookbook
Tác giả: Hickman Ian,
Thông tin xuất bản: Oxford : Newnes , 1999
Ký hiệu phân loại: 621.3815
ISBN: 0750642343
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 34194 Định dạng: PDF
Radio and electronics cookbook [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford : Newnes , 2001
Ký hiệu phân loại: 621.384
ISBN: 0750652144
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 35406 Định dạng: PDF
Industrial control wiring guide
Tác giả: Mercer Bob,
Thông tin xuất bản: Oxford : Newnes , 2001
Ký hiệu phân loại: 629.8313
ISBN: 0750631406
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 35580 Định dạng: PDF
Starting electronics construction : techniques, equipment and projects
Tác giả: Brindley Keith,
Thông tin xuất bản: Oxford : Newnes , 2005
Ký hiệu phân loại: 621.381
ISBN: 0750667362
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 40146 Định dạng: PDF
Starting electronics
Tác giả: Brindley Keith,
Thông tin xuất bản: Oxford : Newnes , 2005
Ký hiệu phân loại: 621
ISBN: 0750663863
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 40156 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục