Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 53 kết quả (0.5500006 giây)
Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English
Tác giả: Hornby A S,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1995
Ký hiệu phân loại: 423
ISBN: 0194314235
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Headway Advanced : Teacher's book
Tác giả: Soars Liz,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1997
Ký hiệu phân loại: 428.2
ISBN: 0194335658
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Headway Advanced : Student's book
Tác giả: Soars Liz,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1992
Ký hiệu phân loại: 428.2
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Headway Upper - Intermediate : Student's book
Tác giả: Soars Liz,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1993
Ký hiệu phân loại: 428.2
ISBN: 0194535593
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Headway Elementary : Student's book
Tác giả: Soars John,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1993
Ký hiệu phân loại: 428.2
ISBN: 01904339920
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Headway Intermediate : Workbook
Tác giả: Soars Liz,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1987
Ký hiệu phân loại: 428.2
ISBN: 0194335615
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Headway Advanced : Workbook
Tác giả: Soars Liz,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1994
Ký hiệu phân loại: 428.2
ISBN: 019433564X
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Advanced Writing with English in use
Tác giả: Cory Hugh,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1997
Ký hiệu phân loại: 421
ISBN: 0194533468
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Effective meettings : Teacher's book.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1997
Ký hiệu phân loại: 428.34024
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Effective Meetings : Student's Book (Oxford Business English Skills)
Tác giả: Comfort Jeremy,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1996
Ký hiệu phân loại: 428.02465
ISBN: 0194570908
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục