Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1379 kết quả (0.0499998 giây)
Greeted with smiles : Bukharian Jewish music and musicians in New York
Tác giả: Evan Rapport
Oxford New York: Oxford University Press, 2014
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
 
New York 1776 : the Continentals' first battle
Tác giả: David Smith
Oxford New York: Osprey Pub, c2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc: 973.332
 
The coming of materials science
Tác giả: R. W Cahn
Oxford: New York Pergamon, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 620.11
 
The French Revolution : a very short introduction
Tác giả: William Doyle
Oxford: New York Oxford University Press, 2001
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc: 944.04
 
Supreme injustice : how the high court hijacked election 2000
Tác giả: Alan M Dershowitz
Oxford: New York Oxford University Press, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 324.973
 
Twenty thousand leagues under the sea
Tác giả: Jules Verne
Oxford: New York Oxford University Press, 1998
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc: 843
 
The idea of the library in the ancient world
Tác giả: Yun Lee Too
Oxford: New York Oxford University Press, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 027.03
 
Genesis : the evolution of biology
Tác giả: Jan Sapp
Oxford: New York Oxford University Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 570
 
Envy : the seven deadly sins
Tác giả: Joseph Epstein
New York Oxford New York: New York Public Library Oxford University Press, 2003
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc: 179
 
Pride
Tác giả: Michael Eric Dyson
New York Oxford New York: New York Public Library Oxford University Press, 2006
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc: 241
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục