Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 86 kết quả (0.3281693 giây)
Agile coaching
Tác giả: Davies Rachel,
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : The pragmatic bookshelf , 2009
Ký hiệu phân loại: 658.3124
ISBN: 1934356433
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 29514 Định dạng: PDF
Pragmatic Ajax : a Web 2.0 primer
Tác giả: Gehtland Justin,
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : Pragmatic Bookshelf , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0976694085
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 35490 Định dạng: PDF
Stripes : and Java web development is fun again
Tác giả: Daoud Frederic,
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : The Pragmatic Bookshelf , 2008
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 1934356212
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 45365 Định dạng: PDF
Agile retrospectives : making good teams great
Tác giả: Derby Esther,
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : Pragmatic Bookshelf , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.1068
ISBN: 0977616649
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 65101 Định dạng: PDF
Code in the cloud : programming Google App Engine
Tác giả: ChuCarroll Mark C,
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : Pragmatic Bookshelf , 2011
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN: 1934356638
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 65769 Định dạng: PDF
Mastering Dojo : JavaScript and Ajax tools for great web experiences
Tác giả: Gill Rawld,
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : Pragmatic Bookshelf , 2008
Ký hiệu phân loại: 006.76
ISBN: 1934356115
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 76269 Định dạng: PDF
A self-made monster [electronic resource]
Tác giả: Vivian Steve,
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : Boson Books , 1999
Ký hiệu phân loại: 813
ISBN: 1886420580
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 85682 Định dạng: PDF
ExpressionEngine 2 : a quick-start guide
Tác giả: Irelan Ryan,
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : Pragmatic Bookshelf , 2010
Ký hiệu phân loại: 006.78
ISBN: 1934356522
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 87329 Định dạng: PDF
Principles of modern radar / Mark A. Richards, James A. Scheer, William A. Holm.
Tác giả: Richards M A,
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : SciTech Pub , 2010
Ký hiệu phân loại: 621.3848
ISBN: 9781891121524
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 97958 Định dạng: PDF
GIS for web developers : adding where to your web applications
Tác giả: Davis Scott,
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : Pragmatic Bookshelf , 2007
Ký hiệu phân loại: 006.7
ISBN: 0974514098
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 136648 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục