Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 122 kết quả (0.609999 giây)
The unified modeling language reference manual
Tác giả: Rumbaugh James,
Thông tin xuất bản: Reading : Addison Wesley , 1999
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 020130998X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6594 Định dạng: PDF
Microsoft SQL server 2000 resource kit
Thông tin xuất bản: Reading : Microsoft , 2001
Ký hiệu phân loại: 005.756
ISBN: 0735612668
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6766 Định dạng: CHM
MCSE training kit : Microsoft Windows XP Professional (exam 70-270)
Thông tin xuất bản: Reading : Microsoft , 2002
Ký hiệu phân loại: 005.44769
ISBN: 0735614296
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6767 Định dạng: CHM
Microsoft Windows 2000 server resource kit
Thông tin xuất bản: Reading : Microsoft , 2000
Ký hiệu phân loại: 005.7
ISBN: 1572318058
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6786 Định dạng: CHM
Inside the C p++ s object model
Tác giả: Lippman Stanley B,
Thông tin xuất bản: Reading : Addison Wesley , 1996
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0201834545
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8325 Định dạng: CHM
Foot Grenadiers of the Imperial Guard
Tác giả: Grant Charles,
Thông tin xuất bản: Reading : Osprey Publishing , 1971
Ký hiệu phân loại: 940.2
ISBN: 0850450500
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 108512 Định dạng: PDF
The Stonewall Brigade ;
Tác giả: Selby John Millin,
Thông tin xuất bản: Reading : Osprey , 1971
Ký hiệu phân loại: 973.7
ISBN: 0850450527
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 108513 Định dạng: PDF
The Iron Brigade ;
Tác giả: Selby John Millin,
Thông tin xuất bản: Reading : Osprey , 1971
Ký hiệu phân loại: 973.7
ISBN: 0850450543
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 108514 Định dạng: PDF
Chasseurs of the Guard : the Chasseurs à Cheval of the Garde Imperials, 1799-1815 ;
Tác giả: Young Peter,
Thông tin xuất bản: Reading : Osprey , 1971
Ký hiệu phân loại: 940.2
ISBN: 085045056X
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 108515 Định dạng: PDF
Royal Scots Greys ;
Tác giả: Grant Charles,
Thông tin xuất bản: Reading : Osprey , 1972
Ký hiệu phân loại: 357
ISBN: 0850450594
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 108516 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục