Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 57 kết quả (0.1874965 giây)
Customizing the microsoft .net framework common language runtime
Tác giả: Pratschner Steven,
Thông tin xuất bản: Redmond WA : Microsoft Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.13
ISBN: 0735619883
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8806 Định dạng: CHM
Web services architecture and its specifications : essentials for understanding ws
Thông tin xuất bản: Redmond WA : Microsoft Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 006.76
ISBN: 0735621624
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8807 Định dạng: CHM
MCSA self-paced training kit. Microsoft Windows 2003 core requirements
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Redmond WA : Microsoft , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.713769
ISBN: 0735614377
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 25462 Định dạng: PDF
Microsoft Office Project 2003
Tác giả: Chatfield Carl S,
Thông tin xuất bản: Redmond WA : Microsoft Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.44
ISBN: 0735619557
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 34205 Định dạng: PDF
Microsoft Office Excel 2007 inside out
Tác giả: Dodge Mark,
Thông tin xuất bản: Redmond WA : Microsoft Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.54
ISBN: 073562321X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 35989 Định dạng: CHM
Practical standards for Microsoft Visual Basic
Tác giả: Foxall James D,
Thông tin xuất bản: Redmond WA : Microsoft Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 005.268
ISBN: 0121370305
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 36337 Định dạng: CHM
Microsoft .Net remoting
Tác giả: McLean Scott,
Thông tin xuất bản: Redmond WA : Microsoft Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.2768
ISBN: 0735617783
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 36355 Định dạng: CHM
Microsoft Windows internals, fourth edition : Microsoft Windows server 2003, Windows XP, and Windows 2000
Thông tin xuất bản: Redmond WA : Microsoft Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.446
ISBN: 0735619174
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 36478 Định dạng: CHM
MCTS self-paced training kit (exam 70-526) : Microsoft .NET Framework 2.0, Windows-based client development
Thông tin xuất bản: Redmond WA : Microsoft Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.446
ISBN: 0735623333
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 37679 Định dạng: PDF
Microsoft Windows Workflow Foundation step by step [electronic resource]
Tác giả: Scribner Kenn,
Thông tin xuất bản: Redmond WA : Microsoft Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.2768
ISBN: 0735617902
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 39247 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục