Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.6499914 giây)
Geometric theorems, diophantine equations, and arithmetic functions
Tác giả: Sandor J,
Thông tin xuất bản: Rehoboth : American Research Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 516
ISBN: 1931233519
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 25722 Định dạng: PDF
Smarandache semirings, semifields, and semivector spaces
Thông tin xuất bản: Rehoboth NM : American Research Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 512.4
ISBN: 1931233624
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 69995 Định dạng: PDF
Smarandache manifolds
Tác giả: Iseri Howard,
Thông tin xuất bản: Rehoboth NM : American Research Press , 2002
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 1931233446 (pbk.)
Bộ sưu tập: Tham khảo
1

Truy cập nhanh danh mục