Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.7300044 giây)
10 cool Lego Mindstorms [electronic resource] : Dark Side robots, transports and creatures
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 629.892
ISBN: 1931836590
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 43635 Định dạng: PDF
10 cool Lego Mindstorms : Robotics Invention System 2 projects
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 629.892
ISBN: 1931836612
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 48681 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục